به گزارش افکارنیوز،

شناسایی و عقد قرار داد با یک حامی مالی معتبر ، استخدام و بکار گیری سرمربی و کادر فنی جدید (شفر) ، ساماندهی و نظارت بر آکادمی باشگاه استقلال، تعریف ساختار جدید برای باشگاه، تعیین تکلیف تمام پرونده های استقلال در مجامع بین المللی و برگرداندن حقوق از دست رفته باشگاه بطوریکه از بهمن ۹۶ تا پایان مسابقات (ار دیبهشت ۹۷) حدود دو الی سه میلیارد تومان درآمد از محل فروش بلیت مسابقات توسط سازمان لیگ به باشگاه استقلال پرداخت شد، از جمله موارد ذکر شده در گزارش هیات مدیره به دکتر سلطانی فر بود.

این گزارش در جریان مجمع عمومی باشگاه استقلال به وزیر ورزش ارائه شد. این مجمع در محل وزارت ورزش در حال پیگیری است.