پیش از این رسانه های انگلیسی بارها اعلام کردند ستاره انگلیسی که هم اکنون برای باشگاه لس آنجلس گلکسی بازی می کند بعد از خداحافظی از فوتبال به دنیای مربیگری وارد می شود اما به نظر می رسد او برنامه ای برای ورود به عرصه مربیگری ندارد.

او در عوض می خواهد یک باشگاه فوتبال در لیگ حرفه ای آمریکا(MLS) خریداری کند و مدیریت آن را بر عهده داشته باشد. بکهام ماه گذشته قراردادش را برای دو سال دیگر با تیم فوتبال گلسی تمدید کرد.

او در گفتگو با مجلهای انگلیسی گفت:"در فوتبال می مانم اما نمی خواهم مربیگری کنم. دوست دارم مربی بچه باشم. قصد دارم یک باشگاه فوتبال در MLS بخرم و مدیریت آن را بر عهده داشته باشم. اما هنوز فوتبال بازی می کنم، وقتی از فوتبال خداحافظی کردم به این موضوع فکر می کنم."