به گزارش افکارنیوز،

علیرضا صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در این باره گفت: محمدعلی پیروانی پس از حکم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در تاریخ 21 فروردین ماه 97 به پنج سال محرومیت از فعالیت مرتبط با ورزش در داخل کشور محکوم شده بود، در پی اعتراض او به حکم صادره کمیته استیناف فدراسیون فوتبال پس از بررسی و انجام تحقیقات جامع در تاریخ 5 آذرماه پیروانی را از تخلف انتسابی تبرئه و حکم بدوی را لغو کرد.