به گزارش افکارنیوز،

پس از حواشی پیش آمده حول پست های مدیریتی باشگاه پرسپولیس از جمله مسائل پیش آمده سوی مدیرعاملی حمیدرضا گرشاسبی که در طول چند سال اخیر توانسته اوضاع نابسمان سرخ پوشان را به روز های درخشش تبدیل کند ،بازیکنان تیم پرسپولیس به همین منظور دست به اعتراض زدند.

 

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس دست به اعتراض زدند

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس دست به اعتراض زدند

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس دست به اعتراض زدند