احسان پیغمبری که در جریان تمرینات گوانگجو از ناحیه کمر به شدت آسیب دیده بود صبح امروز به مصاف حریفان خود رفت و توانست مدال برنز فرم چانگ چوانگ را به خود اختصاص دهد.
در این بخش حریف چینی به رغم اینکه تعادل خود را در حین اجرای فرم از دست داد و لق خورد اما با امتیاز ۹.۷۸ به مدال طلا دست یافت و نماینده ژاپن با امتیاز ۹.۷۲ بر سکوی دوم ایستاد و احسان پیغمبری با کسب امتیاز ۹.۷۰ مدال برنز را به خود اختصاص داد.
تالوکاران کشورهای شرق آسیا مثل کره، مالزی، ویتنام، هنگ کنگ و ماکائو پایین تر از پیغمبری از ایران قرار گرفتند.
مهدی قبادی نیز در این فرم با امتیاز ۹.۷۵ به مقامی دست نیافت.
این اولین مدال تاریخ تالو ایران در بازی های آسیایی و کاروان کشورمان بود.