به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی افکار باشگاه پرسپولیس اعلام کرد در حالی که کاروان تیم پرسپولیس پنج شنبه در فرودگاه کرمان منتظر سوار شدن به هواپیما برای بازگشت به تهران بود، درگیری لفظی شدیدی میان پیروز قربانی و ساکت الهامی بازیکن و مربی تیم مس کرمان با یکی از هواداران پرسپولیس روی میدهد که این مساله موجب دخالت نیروی انتظامی میشود. داستان از اینجا شروع میشود که یکی از هواداران تیم پرسپولیس در سالن انتظار به نبی الله باقریها که در فصلهای گذشته در تیم پرسپولیس بازی میکرد اعتراض میکند که چرا به عنوان یک پرسپولیسی سابق به شادمانی با پرچم حریف در زمین پرداخته است، این هوادار رفتار باقریها را با کار بازیکنان تیم بحرین در بازی برابر ایران مقایسه میکند. هوادار دیگری نیز وارد بحث شده و به تصمیمهای داوری را در این بازی اعتراض میکند. در این میان پیروز قربانی و ساکت الهامی وارد معرکه شده و الفاظ نامناسبی را در پاسخ به این هوادار به زبان میآورند. با تداوم جر و بحثهای این سه نفر که فضای نامناسبی را در محیط عمومی ترمینال فرودگاه کرمان به وجود آورده بود، نیروی انتظامی وارد عمل میشود و پیروز قربانی، ساکت الهامی و هوادار پرسپولیس را بازداشت میکند. پس از بازداشت این افراد حبیب کاشانی که از ابتدا سعی در آرام کردن اوضاع و حل مساله داشت در گفت و گویی با سرهنگ زندی آبادی معاونت عملیات سپاه فرودگاه ایشان را مجاب میکند که سه نفر بازداشتی را با وساطت وی رها کنند. اتفاقی که در نهایت منجر به رهایی افراد ذکر شده و حل مشکل آنها در فرودگاه کرمان میشود.