به گزارش افکار به نقل از فارس در مراسم افتتاحيه بازي هاي آسيايي گوانگجو، در اقدامي عجيب نام خليج فارس به نام مجعول خليج ع ر ب ي نشان داده شد.
این درحالی است که موسسات علمی و جغرافیایی دنیا این خلیج را به نام خلیج فارس می شناسند اما گاهی برخی کشورها با خواندن این خلیج به نام مجعول ع ر ب ی درصدد تحریف این موضوع هستند.

اميدواريم كاروان بزرگ مسئولان ورزشي ايران كه اكنون در اين مراسم حضور دارند، در اين باره اقدامات و اعتراض هاي لازم را انجام دهند؛ اگرچه اين اتفاق بايد پيش از اين صورت مي گرفت!