به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیستم آذرماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی بیستم آذر

روزنامه‌های ورزشی بیستم آذر

روزنامه‌های ورزشی بیستم آذر

روزنامه‌های ورزشی بیستم آذر

روزنامه‌های ورزشی بیستم آذر

فغان ژنرال از فغانی/ در نزدیکی فاجعه! / هشدار شجاع به قلعه نویی/ بازی داور کُش

روزنامه‌های ورزشی بیستم آذر

روزنامه‌های ورزشی بیستم آذر

روزنامه‌های ورزشی بیستم آذر