به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم آذرماه به رشته‌های مختلف ورزشی  اختصاص یافته است.

///

///

///

///

///

///

///

///