به گزارش افکارنیوز،

تعدادی از هواداران استقلال قبل از شروع مسابقه پرچم ژاپن به همراه داشتند که این موضوع با واکنش ماموران انتظامی همراه شد.

دقایقی بعد از آنکه هواداران این پرچم را نشان دادند، ماموران نیروی انتظامی به سمت آنها رفتند تا از این کار جلوگیری کنند که این موضوع برای دقایقی فضای ورزشگاه را متشنج کرد و باعث وجود جنالی در ورزشگاه آزادی شد.

در شرایطی که این سبک از نماد گذاری ها هوادارای مدتی است در فوتبال ایران باب شده اما به نظر می رسد همچنان حساسیت های بیجا نسبت به آن وجود دارد.