به گزارش افکارنیوز،

باشگاه استقلال از بین مهاجمان پیشنهادی و مد نظر شفر در نهایت رای به جذب یک مهاج از قاره آفریقا داد ومذاکرات با این بازیکن به زود آغاز می شود.

نام این مهاجم هنوز از سوی باشگاه رسانه ای نشده است اما هر سه گزینه مورد نظر در پست مهاجم برای باشگاه استقلال از قاره آفریقا هستند که یکی از آنها جذب خواهد شد.

ابراهیم توره و ترائوره از جمله نفراتی بودند که گفته می شد برای این پست در نظر گرفته شده اند اما بعد از تکذیب نصفه و نیمه از سوی باشگاه استقلال و برخی منابع آگاه دوباره در جمع 3 گزینه قرار دارند .

گزینه سوم که هنوز نامش مشخص نشده شانس بالاتری نسبت به این 2 آفریقایی دارد و به زودی مذاکرات مستقیم با این بازیکن آغاز می شود و در صورتیکه به توافق نرسند هنوز توره و ترائوره از گزینه های جدی استقلال هستند.