به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و هشتم آذرماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۲۸ آذر

روزنامه‌های ورزشی ۲۸ آذر

روزنامه‌های ورزشی ۲۸ آذر

روزنامه‌های ورزشی ۲۸ آذر

روزنامه‌های ورزشی ۲۸ آذر

روزنامه‌های ورزشی ۲۸ آذر

روزنامه‌های ورزشی ۲۸ آذر