به گزارش افکارنیوز،

امید نمازی سر مربی تیم فوتبال ذوب آهن پس از جدایی از این تیم صحبت هایی را انجام داد که باعث تنش در فضای فوتبال کشور شد.

برخی رسانه ها از قول امید نمازی نوشتند که : وزیر ورزش و جوانان به باشگاه ذوب آهن دستور داد تا تبریزی را به استقلال بدهند.سعید آذری مدیر عامل این باشگاه هم در برخی مصاحبه های خود عنوان کرد که وزیر ورزش در تسهیل این انتقال نقش داشته است.

امید نمازی امروز صحت ماجرا را اینگونه عنوان کرد:در چند روز اخیر در این مورد بارها از من سوال شد و من هم گفتم که وزیر ورزش در مورد تبریزی و انتقال او به استقلال توصیه کرده است اما برخی رسانه ها از قول من نوشتند وزیر دستور انتقال داده است که این موضوع را تایید نمی کنم.

او ادامه داد: وزیر ورزش و جوانان در مورد قیمت تبریزی با باشگاه ذوب آهن حرف زد و از آنها خواست با استقلال در بحث قیمت راه بیایند و دخالت وزیر فقط در همین حد بود ضمن اینکه تبریزی خودش دلش با ذوب آهن نبود و می خواست برود و من هم با وجود مخالفت اولیه بعد از اینکه نظر او را متوجه شدن با جداییش موافقت کردم.

نمازی افزود: تمام اتفاقات در مورد تبریزی همین بوده است و بیشتر از این اگر جایی گفته شده است صحت ندارد .