به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی دوم دی  به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

///

///

///

///

///

///