به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی سوم دی به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی سوم دی

روزنامه‌های ورزشی سوم دی

روزنامه‌های ورزشی سوم دی

روزنامه‌های ورزشی سوم دی

روزنامه‌های ورزشی سوم دی

روزنامه‌های ورزشی سوم دی

روزنامه‌های ورزشی سوم دی

روزنامه‌های ورزشی سوم دی

روزنامه‌های ورزشی سوم دی

رضا بر سر چهار راه!/ نمره قبولی در حد اول ابتدایی/ نبش قبر یک پرونده جنجالی