به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چهارم دی به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

////

////

////

////

////

////

////