به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ششم دی به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ششم دی

اختلاف ۲۰۰ هزار دلاری! / آتش بس سه هفته‌ای کی روش/ شکاف بین شفر و شماره ۲۲

اختلاف ۲۰۰ هزار دلاری! / آتش بس سه هفته‌ای کی روش/ شکاف بین شفر و شماره ۲۲

روزنامه‌های ورزشی ششم دی

روزنامه‌های ورزشی ششم دی

روزنامه‌های ورزشی ششم دی

روزنامه‌های ورزشی ششم دی

روزنامه‌های ورزشی ششم دی

اختلاف ۲۰۰ هزار دلاری! / آتش بس سه هفته‌ای کی روش/ شکاف بین شفر و شماره ۲۲

روزنامه‌های ورزشی ششم دی

روزنامه‌های ورزشی ششم دی