اين تيم تبريزي با تشخيص کريمي بازيکنان گرانقيمتي را به خدمت گرفت و هزينه جالب توجهي را انجام داد ولي زنوزي از عملکرد اين مربي راضي نيست. در ضمن مسائل ديگري هم وجود دارد که در مجموع مالک باشگاه گسترش فولاد را بر آن داشته تا سرمربي اين تيم را اخراج کند. تيم کريمي از 5 بازي صاحب 2 برد، يک تساوي و 2 شکست شده و در رده ششم جدول قرار دارد. آخرين اخبار حاکي از آن است که کريمي به زودي اخراج خواهد شد. در مورد گزينه‌هاي جانشيني فيروز کريمي هم اخبار متفاوتي وجود دارد اما مالک گسترش فولاد در نظر دارد ناصر حجازي را به عنوان سرمربي انتخاب کند. حجازي مشاوره زنوزي است ولي با توجه به بيماري‌اش و همچنين شرايط ويژه‌اي که دارد شايد نتواند روي نيمکت بنشيند. مي‌گويند او قرار است چند گزينه را به زنوزي معرفي کند تا در نهايت جانشين کريمي انتخاب شود.