به گزارش افكاربه نقل از فارس سيد جلال يحيي‌زاده نماينده مردم تفت و ميبد امروز شنبه طي تذكري كتبي به وزير خارجه خواستار موضع‌گيري قاطع در برابر گستاخي كشور چين در به كارگيري نام مجهول براي خليج فارس در مراسم افتتاحيه بازي‌هاي كوآنگ‌جو شد. همچنين داريوش قنبري نماينده مردم ايلام در تذكري ديگر از وزير خارجه خواست كه سفير چين را فرا بخواند و اعتراض كشورمان را نسبت به استفاده از نام مجهول به جاي خليج هميشه فارس در جريان مسابقات ورزشي كوآنگ‌جو بيان كند. مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان به رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه در خصوص به كارگيري نام مجعول براي خليج فارس در مراسم افتتاحيه بازي‌هاي كوآهنگ‌جو تذكر داد و گفت:دولت چين بايد در اين خصوص از ملت ايران عذرخواهي كند. كواكبيان همچنين خواستار تحريم اين بازي‌ها شد.