به گزارش افکارنیوز،

فریبرز محمودزاده در مورد شرایط فسخ یکطرفه قرارداد اظهارداشت: با توجه به ماده ۱۵ آئین‌نامه نقل‌وانتقالات، باشگاه‌ها و بازیکنانی که مبانی حقوقی و تعهداتی را در متن قرارداد طرفین گنجانده‌اند و ادعای عدم رعایت آن را دارند، با طرح شکایت در سازمان لیگ و منوط به اعلام نظر کمیته محترم تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال می‌توانند فقط در زمان نقل‌وانتقالات نیم فصل از تاریخ ۱۶ دی تا ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ مبادرت به فسخ یکطرفه قرارداد نمایند.

وی تصریح کرد: بدیهی است با توجه به قوانین حقوقی، تمامی مسئولیت‌های ناشی از این موضوع متوجه طرف فسخ کننده است.