به گزارش افکارنیوز،
بیخود نیست که سردار آزمون همیشه می گوید زبان رامین خیلی خوب است!
رامین رضاییان حتی در استوری هایش سعی می کند تسلطش را بر زبان و ادبیات انگلیسی به رخ دوستان بکشد و علاوه بر این که بابت مصدمیت علیرضا جهانبخش برای او می نویسد زود خوب شو پسر آن بالا به انگلیسی می نویسد؛
Be strong
درخواست انگلیسی رامین رضاییان از جهانبخش