به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی یازدهم دی به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی یازدهم دی

روزنامه‌های ورزشی یازدهم دی

روزنامه‌های ورزشی یازدهم دی

روزنامه‌های ورزشی یازدهم دی

روزنامه‌های ورزشی یازدهم دی

روزنامه‌های ورزشی یازدهم دی