به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی دوازدهم دی به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

///

///

///

///

///

///

///

///