به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی سیزدهم دی به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

 

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم دی

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم دی

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم دی

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم دی

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم دی

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم دی

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم دی

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم دی

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم دی

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم دی