افکار نیوز: در روزهایی که اداره مالیات پرکار ترین زمان خود را تجربه میکند یکی از بازیکنان محبوب پایتخت عنوان بازیکن خوش حساب را دریافت کرد. این روزها که ادارات مالیات کل کشور به گرفتن اظهارنامه های مالیاتی اصناف مشغول بودند به دریافت مالیات بازیکنان فوتبال نیز می پرداختند. نود آورده است که از نظر مسئولان اداره مالیات، کریم باقری خوش حساب‌ترین مشتری مالیاتی آنها است. رئیس این گروه مالیاتی مدعی شده است تا حالا نشده است کریم باقری بدهی مالیاتی داشته باشد. این در حالی است که بازیکنان خارجی هم به خاطر این که چند وقت یک بار از کشور خارج می‌شوند، هیچ وقت بدهی مالیاتی ندارند و خیلی زود مالیاتشان را پرداخت می‌کنند. گاهی عدم آشنایی آنها با مسائل مالیاتی مشکلاتی را برای دارایی و ورزشکاران به وجود می‌آورد. دادن اظهارنامه مالیاتی هم در همین راستاست تا کار به شکل قانون انجام شود. جالب است اکثر ورزشکاران با همان لباس تمرین در محل اداره مالیات حاضر می‌شوند و چه بهتر که میزان مشارکت باشگاه‌ها بالاتر برود تا مشکلاتشان کمتر شود. گفتنی است فوتبالیست‌هایی که هنوز برای دادن بدهی مالیاتی خود اقدام نکرده‌اند، تا ساعت 10 شب گذشته فرصت داشتند به اداره کل مالیاتی شمیرانات تهران مراجعه و اظهارنامه مالیاتی خود را پر کنند.