به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی شانزدهم دی به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

///

///

///

///

///

///

///

///