به گزارش افکارنیوز،

سرور جپاروف بعد از نیم فصل دوری از استقلال قصد بازگشت به این تیم را داشت اما شفر برای بازگشت او شرط گذاشت که باید در تست های پزشکی شرکت کند و فقط حاضر است در صورت آمادگی بدنی با او قرارداد امضا کند.


با توجه به اینکه استقلال در سال های گذشته بازیکنان بی کیفیت و ناآماده خارجی زیادی را جذب کرده است شفر چنین تصمیمی در مورد جپاروف گرفت که البته مدیران استقلال هم با خواسته او موافقت کرده اند.


با این حال مدیر برنامه های جپاروف به مدیران استقلال اعلام کرده است که او اول قرارداد امضا می کند و بعد در تست پزشکی شرکت می کند که مدیران استقلال این خواسته را نامعقول می دانند و با این شرایط جذب این بازیکن را باید منتفی دانست.


البته استقلال در پست جپاروف بازیکنان با کیفیتی مثل داریوش شجاعیان، فرشید اسماعیلی و طارق همام را در اختیار دارد که بعید است در صورت منتفی شدن حضور او آبی ها نیازی در این پست حس کنند.