به گزارش افکارنیوز، گل اول ایران به ویتنام توسط سردار آزمون را در این ویدئو مشاهده می کنید.