به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم دی به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

//

//

//

//

//

//

//