به گزارش افکار نیوز ،دکتر وجیه ا... چشمه سری در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت: هاشمیان شرایط خوبی دارد، امروز دوید و درد نداشت که نشانه خوبی است. در روزهای آینده رفته رفته فشار را بیشتر می کنیم و اگر مشکل خاصی پیش نیاید، امیدواریم که از پایان هفته او را در تمرینات گروهی ببینیم. حساسیتی هم که وجود دارد به خاطر آن است که ریسک نکنیم.

وی افزود: مهرداد اولادی هم که از ناحیه کمر، درد دارد، ترجیح دادیم او امروز به طور جدی تمرین نکند تا وضعیت او را فردا مورد ارزیابی مجدد قرار بدهیم ولی بطور کلی، مشکل جدی دیده نمی شود.

حمیدرضا علی عسگری هم در معاینه شرایط خوبی داشت. گرفتگی برطرف شد و در حال کار روی کشیدگی مختصری هستیم که در عضله دو قلوی او وجود داشت و امیدواریم تا آخر هفته مرتفع شود.

پزشک پرسپولیس درباره زاید هم گفت: فردا که در تمرین حاضر شود، مورد معاینه قرار می گیرد ولی بطور کلی انتظار داریم که مشکلش برطرف شده باشد.