به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پانزدهم بهمن ماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۱۵ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۵ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۵ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۵ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۵ بهمن

نبرد داغ پرسپولیسی‌ها در جم/ معمای کمک ۸۰ میلیارد تومانی به فوتبال/ لیست پاداش‌های وزارت بلوا به پا کرد

روزنامه‌های ورزشی ۱۵ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۵ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۵ بهمن