به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هجدهم بهمن ماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

 

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ بهمن