به گزارش افکارنیوز،

دو تیم سپاهان و سپید رود امروز درشرایطی به مصاف هم می روند که این دیدار از حضور تماشاگران بی بهره است  بازی که می توانست سیل تماشاگران  اصفهانی را در ورزشگاه نقش جهان در خود ببیند امروز باید شاهده سکوت سرد سکو هایی باشد که هر گونه انگیزه ای را در وجود بازیکنان در خودش می کشد.


 در روزهایی که تماشاگران اصفهانی بیشتر ازهر زمانی با ورودشان جلوه ای زیبا به ورزشگاه نقش جهان می دهد با وضع چنین دستوراتی نه تنها هر گونه اشتیاق را در وجود تک تک بازیکنان از بین می برد،  بلکه باعث کاهش کیفیت بازی هم می شود.


شاگردان دو مربی از دو نسل فوتبال کشورمان امروز می توانستند به جای تحمل این سکوت ، شاهده تشویق از سوی مردمی از اصفهان و رشت  باشند که در کم توقع ترین حالت ممکن خودشان را به  نقش جهان می رسانند و شاید همین توقع کم باعث می شود که زورمان فقط به این قشرعاشق برسد.


باید ببینیم در پایان این بازی کدام یک از دو تیم فاتح بازی بازی بی تماشاگر می شود .


 اما سوالی که از مسببین این امر داریم این است  که از تکرار  بازی های بی تماشاگر آیا  طرفی هم برده اند ؟


آیا بابت اشتباه عده قلیلی، باید عده کثیری ازعاشقان فوتبال را از دیدن فوتبال که تنها دل خوشی آن  ها به شمار می آید محروم کنیم ؟


به هر حال در پایان این 90 دقیقه شاید صدر  جدول دچارتغییراتی شود .