به گزارش افکار نیوز به نقل ازمهر، کادر سرپرستی کاروان ورزش ایران اولین گروه از مجموعه این کاروان است که به منظور انجام امور نهایی برای پذیرش کاروان ایران ۲۷ تیرماه عازم لندن خواهد شد اما پس از آن و بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده اعزام ورزشکاران در قالب ۷ گروه انجام خواهد شد. اولین گروه ورزشکاران اعزامی به محل برگزاری بازیهای المپیک ۲۰۱۲ متشکل از ۱۳ ورزشکار از رشته های تیراندازی، دوچرخه سواری، تنیس روی میز، تیروکمان، بوکس، جودو و وزنه برداری(۶۲ و ۶۹ کیلوگرم) هستند.

در میان تیم های اعزامی به المپیک لندن وزنه برداری تنها تیمی است که ورزشکارانش با توجه به زمان برگزاری رقابت های مربوط به هر وزن، در قالب سه گروه مجزا راهی لندن خواهند شد اما اعزام دیگر ورزشکاران همزمان با هم تیمی های آنها انجام خواهد شد. جدول کامل زمانبندی اعزام ورزشکاران المپیکی ایران به محل برگزاری بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن به این شرح است:

ردیف نام رشته تاریخ رفت تعداد ورزشکار تاریخ جلسه فنی تاریخ آغاز مسابقه تاریخ برگشت
۱ تیراندازی ۹۱/۵ / ۲ ۳ ۹۱/۵ / ۴ ۹۱/۵ / ۷ ۹۱/۵ / ۱۷
۲ دوچرخه سواری ۹۱/۵ / ۲ ۳ - ۹۱/۵ / ۷ ۹۱/۵ / ۱۳
۳ تنیس روی میز ۹۱/۵ / ۲ ۲ ۹۱/۵ / ۴ ۹۱/۵ / ۷ ۹۱/۵ / ۱۹
۴ تیروکمان ۹۱/۵ / ۲ ۱ - ۹۱/۵ / ۶ ۹۱/۵ / ۱۵
۵ بوکس ۹۱/۵ / ۲ ۱ ۹۱/۵ / ۶ ۹۱/۵ / ۷ ۹۱/۵ / ۲۳
۶ جودو ۹۱/۵ / ۲ ۱ ۹۱/۵ / ۶ ۹۱/۵ / ۷ ۹۱/۵ / ۱۵
۷ وزنه برداری(۶۲و ۶۹ کیلوگرم) ۹۱/۵ / ۲ ۲ ۹۱/۵ / ۴ ۹۱/۵ / ۷ ۹۱/۵ / ۱۹
۸ دوومیدانی ۹۱/۵ / ۴ ۶ ۹۱/۵ / ۱۱ ۹۱/۵ / ۱۳ ۹۱/۵ / ۲۳
۹ وزنه برداری(۸۵ و ۹۴ کیلوگرم) ۹۱/۵ / ۷ ۲ ۹۱/۵ / ۴ ۹۱/۵ / ۱۳ ۹۱/۵ / ۱۹
۱۰ وزنه برداری(۱۰۵ و ۱۰۵ - کیلوگرم) ۹۱/۵ / ۱۰ ۲ ۹۱/۵ / ۴ ۹۱/۵ / ۱۶ ۹۱/۵ / ۱۹
۱۱ قایقرانی(آبهای آرام) ۹۱/۵ / ۱۱ ۲ ۹۱/۵ / ۱۲ ۹۱/۵ / ۱۶ ۹۱/۵ / ۲۳
۱۲ کشتی فرنگی ۹۱/۵ / ۱۱ ۳ ۹۱/۵ / ۱۴ ۹۱/۵ / ۱۵ ۹۱/۵ / ۱۹
۱۳ تکواندو ۹۱/۵ / ۱۳ ۳ ۹۱/۵ / ۱۷ ۹۱/۵ / ۱۸ ۹۱/۵ / ۲۳
۱۴ کشتی آزاد ۹۱/۵ / ۱۴ ۴ ۹۱/۵ / ۱۹ ۹۱/۵ / ۲۰

۹۱/۵ / ۲۳

کادر سرپرستی کاروان ورزش ایران اولین گروه این کاروان است که فعالیت های خود را در جریان بازیهای المپیک آغاز خواهد کرد. اعضای این گروه ۲۸ تیرماه آخرین نشست فنی خود را با برگزارکنندگان بازیها و همتایانشان از دیگر کشورها برگزارخواهند کرد.
بعد از اعزام این گروه و همزمان با آغاز زمان اعزام ورزشکاران دیگر اعضای کاروان ورزش ایران در قالب گروه های پزشکی، سرپرستی و رسانه ای نیز در زمان های تعیین شده راهی لندن خواهند شد. جدول زمانبندی اعزام این گروه ها به این شرح است:

ردیف گروه تاریخ رفت تاریخ برگشت
۱ کادر سرپرستی ۹۱/۴ / ۲۷ ۹۱/۵ / ۲۳
۲ کادر سرپرستی بعلاوه حراست گروه ۲ ۹۱/۵ / ۲ ۹۱/۵ / ۲۳
۳ گروه اول پزشکی ۹۱/۵ / ۲ ۹۱/۵ / ۱۱
۴ گروه دوم پزشکی ۹۱/۵ / ۱۲ ۹۱/۵ / ۲۳
۵ اصحاب رسانه ۹۱/۵ / ۴ ۹۱/۵ / ۲۳

جدول کامل زمانبندی اعزام گروه های مختلف کاروان ورزش ایران به محل برگزاری بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن در نشست هیئت اجرایی روز گذشته کمیته ملی المپیک ارائه شد. در صورتی که طی مدت زمان باقی مانده تا بازیهای المپیک لندن ورزشکار یا تیمی از کشورمان موفق به کسب سهمیه المپیک شود زمان اعزام آنها به این جدول اضافه خواهد شد.