به گزارش افکارنیوز،

جلسه کمیته انضباطی با دستور بررسی اتفاقات دیدار شهرداری ورامین و پیام خراسان روز دوشنبه در محل فدراسیون والیبال برگزار شد.

اعضای کمیته پس از بحث و بررسی در خصوص اتفاقات آرا ذیل را اتخاذ نمودند:

1. برای آقای سید محمد موسوی بازیکن تیم پیام خراسان به لحاظ بروز رفتار غیر قابل انتظار و دخالت در امر داور با احتساب سابقه قبلی یک جلسه محرومیت قطعی تعیین گردید.

2. برای باشگاه شهرداری ورامین به لحاظ سردادن برخی شعارهای نا مناسب از سوی برخی تماشاگران و ورود افراد غیر مجاز غیر مسئول به داخل زمین تذکر کتبی و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی تعیین گردید.