به گزارش افکارنیوز،

قیمت بلیت‌های دیدار استقلال و العین مشخص شد. به این ترتیب قیمت جایگاه از 35 هزار تومان به 25 هزار تومان، رو به روی جایگاه از 30 هزار تومان به 20 هزار تومان و قسمت پشت دروازه و طبقه دوم از 15 هزار تومان به 10 هزار تومان کاهش پیدا کرد.