به گزارش افکارنیوز،

خبرها حاکی از بازگشت زیدان به باشگاه رئال مادرید می باشد. براین اساس رسانه‌ها به شکل های مختلف خبر حضور مجدد زیدان در مادرید را منتشر و بازتاب دادند.

اکیپ رسانه معتبر فرانسوی نوشت: تکرار دوران زیدان در مادرید

ال‌موندو نوشت: زیدان با خانه برگشت

مارکا نوشت: بازهم زیدان رئال را تمرین خواهد داد

ای‌بی سی نوشت: زیدان به رئال بله گفت

آس نوشت: زیدان در تیررس پرس

فرانس فوتبال نوشت: آغاز جدید برای زیدان در رئال