به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و دوم اسفند به رشته های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

سرطان داوری / قربانیان آفساید / حق به حق دار نرسید

سرطان داوری / قربانیان آفساید / حق به حق دار نرسید

سرطان داوری / قربانیان آفساید / حق به حق دار نرسید

سرطان داوری / قربانیان آفساید / حق به حق دار نرسید