افکار نیوز: ديروز و در حاشيه تمرين پرسپوليس، علي دايي يکي دو بار با محمد پروين که فعلا بايد تمرين اختصاصي انجام دهد و کيلوهاي اضافي را آب کند، صحبت کرد. دايي در نصيحتي برادرانه به محمد ميگفت در اين مدت بهتر است آرامشش را حفظ کند و فقط فکر تمرين و بازگشت سريعتر به تمرين گروهي باشد. دايي حتي به محمد توصيه کرد از انجام هرگونه مصاحبه امتناع کند و حتي خط موبايلش را تغيير دهد تا در دسترس نباشد. پروين هم به سرمربي قول داد دور مصاحبه را خط بکشد و تمرينهايش را درست و اصولي پي بگيرد تا زودتر از موعد مقرر آماده شود.