به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی نوزدهم اردیبهشت به رشته های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

https://www.afkarnews.com/

https://www.afkarnews.com/

https://www.afkarnews.com/

https://www.afkarnews.com/

https://www.afkarnews.com/

https://www.afkarnews.com/