به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم اردیبهشت به رشته های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

اولین آزمون فرهاد در خارج از آزادی / امشب تکلیف قهرمان تعیین می شود؟

اولین آزمون فرهاد در خارج از آزادی / امشب تکلیف قهرمان تعیین می شود؟

اولین آزمون فرهاد در خارج از آزادی / امشب تکلیف قهرمان تعیین می شود؟

اولین آزمون فرهاد در خارج از آزادی / امشب تکلیف قهرمان تعیین می شود؟

اولین آزمون فرهاد در خارج از آزادی / امشب تکلیف قهرمان تعیین می شود؟

اولین آزمون فرهاد در خارج از آزادی / امشب تکلیف قهرمان تعیین می شود؟

اولین آزمون فرهاد در خارج از آزادی / امشب تکلیف قهرمان تعیین می شود؟

اولین آزمون فرهاد در خارج از آزادی / امشب تکلیف قهرمان تعیین می شود؟