به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و دوم اردیبهشت به رشته های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

جام را تعارف نکنید لطفا / حمله هواداران استقلال به گزینه احتمالی باشگاه

جام را تعارف نکنید لطفا / حمله هواداران استقلال به گزینه احتمالی باشگاه

جام را تعارف نکنید لطفا / حمله هواداران استقلال به گزینه احتمالی باشگاه

جام را تعارف نکنید لطفا / حمله هواداران استقلال به گزینه احتمالی باشگاه

جام را تعارف نکنید لطفا / حمله هواداران استقلال به گزینه احتمالی باشگاه

جام را تعارف نکنید لطفا / حمله هواداران استقلال به گزینه احتمالی باشگاه