به گزارش افکارنیوز،

علی فتح الله زاده مدیرعامل پیشین استقلال پست طعنه آمیزی را در اینستاگرام در واکنش به داوری های اخیر منتشر کرد. فتح الله زاده در این پست نوشت :آقای تاج! خواهش میکنم سوتهای کثیف را جمع کن

 

علی فتح الله زاده