به گزارش افکارنیوز،

 پس از اینکه اخباری مبنی بر پاداش هنگفت ۵۰۰ میلیونی مدیران باشگاه پرسپولیس به بازیکنان تیمشان با وجود باخت در بازی‌های حساس و بعضا نگهداری مبلغ قرارداد یک بازیکن به ارزش یک میلیارد تومان منتشر شد، ایرج عرب (مدیرعامل پرسپولیس) نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد.

اخبار ورزشی- عرب در مورد این اتفاق همه شائبه‌ها را تکذیب کرد و در مورد پاداش‌هایی که این باشگاه به مشاورین عرب ارائه کرده بود واکنش نشان داد و گفت: من پاداشی ندادم و این مساله کذب محض است. درباره پاداش به مشاوران هم این مساله تکذیب می‌شود چرا که اگر کسی فعالیتی می‌کند طبق روال پاداش می‌گیرد. درباره پرداخت مشاوران هم اگر کسی در مسابقات آسیایی سمت نداشته پاداش نگرفته، اما کسی اگر در کار باشگاه یا تیم بوده پاداش گرفته است.

وی در مورد ارزش یک میلیاردی قرارداد بازیکن که در حساب باشگاه محفوظ مانده بود بیان کرد: در باشگاه دولتی نمی‌توان چک مدت‌دار داد، چرا که اگر پولی در حساب باشگاه بود آن را به بازیکن می‌دادیم. این موضوع را تکذیب می‌کنم چرا که در مدتی که ما بودیم هیچگاه یک میلیارد تومان برای یک بازیکن در حساب باشگاه نبود.