به گزارش افکارنیوز،
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی سیزدهم تیر به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ تیر