به گزارش افکارنیوز،

تمرین امروز (پنجشنبه) شاگردان دنیزلی همچون روزهای گذشته، از ساعت 18:30 در زمین تمرین ورزشگاه بنیان دیزل با نشاط و شادابی خاصی آغاز شد.

اخبار ورزشی_ پیش از آغاز این نوبت از تمرین، دنیزلی شاگردانش را دور خود جمع کرد و دقایقی را با آنان به گفت و گوی گرم و صمیمی پرداخت.

در ادامه، بازیکنان زیر نظر سلیمان گوکهان کارا آصلان، مربی تمرین دهنده و بدنساز  جدید تیم، شروع به نرمش و دویدن دور زمین کردند.

تمرینات متنوع بدنسازی از آیتم دیگر برنامه تمرینی امروز بود که با جدیت و نظارت دنیزلی برگزار شد.

در بخشی از تمرین امروز، بازی تنیس فوتبال در دستور کار بازیکنان قرار داشت که کری خوانی های بازیکنان با یکدیگر که باعث شادابی و نشاط خاصی در تمرین امروز شده بود از نکات جالب توجه این قسمت بود.

در تمرین امروز، دروازه بانان همراه با سایر بازیکنان به تمرین پرداختند و جداگانه تمرین نکردند.

تقسیم شدن به دو تیم و انجام بازی دستگرمی، آخرین بخش تمرین امروز تراکتوری ها بود.

صادقیان، مدیرعامل باشگاه تراکتور همچون روزهای قبلی، در تمرین تیم حاضر و کل طول مدت تمرین را نظاره گر کار بازیکنان بود.