به گزارش افکارنیوز،

 ایرج عرب امروز در یک نشست خبری در کنار گابریل کالدرون سرمربی سرخپوشان و علی پروین حضور یافت و گفت: از میزبانی بسیار زیبای شرکت پیشکسوتان تشکر می کنم. در فرهنگ ما احترام به بزرگتر یک اصل است. پیشکسوتان بزرگترهای ما هستند. در دوره گذار بسیار بسیار سختی که داشتیم، بیشترین حمایت را پیشکسوتان از ما داشتند.

اخبار ورزشی-وی افزود: پیشکسوتان شرایط را درک می کردند. حرف ها و مباحث آنها پخته و همه جانبه نگر بود و مقطعی نبود. پروین همیشه مثبت صحبت می‌کند. سایر پیشکسوتان هم همینطور. این نگاه که می‌گویند عدم توجه به پیشکسوتان در پرسپولیس بوده است، صحت ندارد. این نگاه در پرسپولیس نبوده است.