به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هجدهم تیرماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ تیرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ تیرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ تیرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ تیرماه

جانشین چشمی در جمع آبی ها/ ذوب آهن در آستانه انحلال/ جرزن‌های شیکاگو/ کمیته انضباطی به هیچ کس رحم نکرد!

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ تیرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ تیرماه

روزنامه‌های ورزشی ۱۸ تیرماه