به گزارش افکارنیوز،

 سعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره شرایط این باشگاه اظهار کرد: شرایط باشگاه به طور کلی خوب است و شرایط برای حذف الاتحاد آماده است.

اخبار ورزشی- او درباره ماجرای بازیکنان سرباز ذوب‌آهن هم بیان کرد: در حال پیگیری هستیم تا به تمرینات برگردند. اگر تا قبل از بازی با الاتحاد به تمرین اضافه نشوند که باید دیگر در باشگاه را ببندیم! این‌ها نه بازیکن و نه سرباز تراکتور هستند. آن‌ها بدون هماهنگی و در زمان مالکیت قبلیتراکتور به آنجا رفتند و دوران آموزشی‌شان حالا به آخر سربازی موکول شده است. در حال پیگیری هستیم تا موضوعرا حل کنیم.

آذری درباره شکایت از رضا شکاری هم توضیح داد: بعضی‌ها اظهارات غیر کارشناسانه می‌کنند. طرف حساب ما نه باشگاه پرسپولیس بود و نه تراکتور که شکاری به آن‌جا رفته است. طرف حساب ما باشگاه روبین‌کازان، باشگاهروستوف و شخص رضا شکاری است.