به گزارش افکارنیوز،

 نخستین نشست کارگروه ویژه بازیکنان خارجی دیروز در فدراسیون فوتبال برگزار شد. با وجود صحبت هایی متعددی که دراین نشست شد و پیشنهاداتی که داده شد هیچ قانون جدیدی در تعطیلات تابستانی پیاده نمی شود و هر تصمیمی نهایی شود در تعطیلات زمستانی اجراء خواهد شد.

اخبار ورزشی- قرار است برای حضور خارجی ها در لیگ برتر سخت گیری های بیشتری انجام شود و این قوانین حتما حضور خارجی ها را درلیگ برتر محدود خواهد کرد. هم چنین قرار است از این پس هر تیمی با بازیکن خارجی خود تسویه نکند حق جذب بازیکن جدید نداشته باشد چون پرونده های شکل گرفته در فیفا جدا از ضربه به اعتبار فوتبال باشگاهی ایران باشگاه ها و فدراسیون فوتبال را با چالش مواجه کرده است.

هم اکنون هم البته حضور خارجی با قوانین سخت گیرانه ای همراه است که برگرفته از قوانین موجود در کشورهای مختلف است. در یکی دو سال اخیر البته قوانین نقل و انتقالات در لیگ برتر به روز شده که یکی از آنها زمان بندی نقل و انتقالات است که بعد از شروع بازی ها هم ادامه خواهد داشت.

آخرین پرونده شکل گرفته در فیفا مربوط به پروپئیج بود که نزدیک بود موجب کسر امتیاز از تیم استقلال شود که در آخرین لحظات و با کمک وزارت امور خارجه و فدراسیون فوتبال این ماجرا ختم به خیر شد.